Luotettavuustesti SPSS: ssä käyttäen cronbach Alpha

Cronbach Alpha on SPSS: ssä suoritettava luotettavuustesti, jolla mitataan mittauslaitteen sisäistä johdonmukaisuutta eli luotettavuutta (kyselylomake). Yleisimmin sitä käytetään, kun kyselylomaketta kehitetään käyttämällä useita Likert-asteikkolausekkeita ja siten sen määrittämiseksi, onko asteikko luotettava vai ei.

esimerkki Cronbachin Alfasta

tutkija kehitti 9 kysymyksen kyselylomakkeen selvittääkseen, kuinka turvalliseksi ihmiset tuntevat olonsa työssään. Lisäksi kysymykset olivat 5-kohtaisella Likertin asteikolla, jonka vastaukset vaihtelivat ” vahvasti samaa mieltä ”ja”vahvasti eri mieltä”. Cronbachin alfatestillä pyrittiin selvittämään, pystyisikö kyselylomakkeella ”luotettavasti” mittaamaan piilevää muuttujaa eli turvallisuuden tunnetta. Hyväksyttävä luotettavuusarvo on .6. Siksi jos kyselyn luotettavuus tulos on enemmän kuin .6 Silloin kyselylomakettasi pidetään ”luotettavana”.

kuinka parantaa luotettavuutta (Cronbachin Alfa) (James, 2013)

Cronbachin Alfa SPSS: ssä

  • Vaihe 1: Valitse valikosta Analyze – > Scale – > Reliability Analysis (Kuva 1).
Kuva 1: Cronbachin Alfa SPSS: ssä
Kuva 1: Cronbachin Alfa SPSS: ssä
  • Vaihe 2: Seuraava luotettavuus valintaikkuna avautuisi, joka on esitetty alla. Kaikki kysymykset, jotka on tarkistettava luotettavuuden siirretään ”kohteita laatikko” (kuva 2)
kuva 2: Cronbachin Alfa SPSS: ssä
kuva 2: Cronbachin Alfa SPSS: ssä
  • Vaihe 3: Seuraava klikkaa ”tilastot”, jotka johtavat toiseen valintaikkunaan. Tässä kohdassa ”Descriptives for” tarkista kohde, asteikko ja asteikko, jos kohde poistetaan. In Inter-Item Check Correlations. Napsauta ”Jatka” ja sitten” OK ” suorittaaksesi testin (kuva 3).
kuva 3: Cronbachin Alfa SPSS: ssä
kuva 3: Cronbachin Alfa SPSS: ssä
käytä 5E25A5EE63214 säästää 5000 on 15001 – 20000 sanoja standard order of literature survey service.

lähtö ja tulokset

alla oleva taulukko 1 on Luotettavuustilastotaulukko, josta saadaan cronbachin alfan arvo, joka tässä tapauksessa on .805 ja kuvastaa mittauslaitteen suurta luotettavuutta. Lisäksi se osoittaa, että näytteen sisäinen johdonmukaisuus on suurta.

17-4

taulukossa 2 ”kohde yhteensä tilastot” esitetään tulokset Cronbach Alpha jos kohde poistettu. Luotettavuuden mitta määrittää ”kohteen”, joka poistettuna parantaisi mittauslaitteen yleistä luotettavuutta.

Taulukko 2: erä Kokonaistilastot
Taulukko 2: erä Kokonaistilastot

taulukossa 2 eräkohtaiset tilastot kuvaavat Konstruktion statement – tyyppistä tehokkuutta. On oleellista tietää, mittaavatko kaikki lausumat jotakin tekijää tehokkaasti. Siksi mitataan eräkohtaisia tilastoja. Yllä olevasta taulukosta käy ilmi, että pienin korjattu tilasto on Q8: lle, joka on 0.128, joka on saattanut osaltaan heikentää yleistä luotettavuutta. ”Cronbach alpha value if item deleted” – arvosana 0,823 todistaa tämän edelleen. Yleissääntö on, että jos jokin lauseke, jossa on ”cronbachin alfa-arvo, jos kohde poistetaan”, on suurempi kuin olemassa oleva cronbachin alfa-arvo, se on poistettava. Näin ollen tämä on tehokas tapa parantaa cronbachin alfa-arvoa luotettavuudelle.

  1. James, G. (2013, 5. Heinäkuuta). Kuinka parantaa luotettavuutta (Cronbachin Alfa). Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=xVl6Fg2A9GA
  • tekijä
  • tuoreita viestejä
Projektigurun osakas
Priya on kauppatieteiden maisteri pääaineenaan markkinointi ja rahoitus. Hän hallitsee sujuvasti tietomallinnuksen, aikasarja-analyysin, erilaiset regressiomallit, datan ennustamisen ja tulkinnan. Hän on avustanut datatutkijoita, yrityksiä, tutkijoita rahoituksen, pankkitoiminnan, taloustieteen ja markkinoinnin alalla.

Priya Chetty viimeisimmät viestit (Näytä kaikki)
  • mahdollisuuksia verkko-ostoksille Intian maaseutumarkkinoilla-23. joulukuuta 2021
  • miten korostaa opinnäytetyön johdantolukua muista luvuista? – December 16, 2021
  • erilaiset kirjallisuuskatsauksen tekniikat opinnäytetyössä – joulukuu 15, 2021

analysoi SPSS: llä, data-analyysi ja johtopäätös, muut testit spss

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.