Lämpötilakalibrointi

yksi käytetyimmistä lämpötilan mittaus-ja tunnistustyökaluista on termoparilanka. Termoparin käyttö on lähes kaikkialla lämpötilan mittausprosessissa.se on suurimmaksi osaksi integroitu Lämpötilansäätimiin ja…