děti, které jsou kruté ke zvířatům: přehled výzkumu a důsledků pro vývojovou psychopatologii

autor definuje krutost ke zvířatům jako „společensky nepřijatelné chování, které úmyslně způsobuje zbytečnou bolest, utrpení nebo úzkost a/nebo smrt zvířete.“Tato definice vylučuje společensky schválené humánní zabíjení zvířat ve veterinární medicíně, kontrole zvířat, lovu a laboratorním výzkumu. Studie ukazují významnou souvislost mezi krutostí vůči zvířatům v dětství a později, antisociální, agresivní chování vůči lidem i zvířatům. Popis „poruchy chování“ v poslední revizi Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch zahrnuje krutost vůči zvířatům jako jeden projev této poruchy. To však neznamená, že všechny děti s diagnózou poruchy chování budou kruté vůči zvířatům. Studie také ukazují, že pachatelé, oběti, a svědci násilí v domácnosti mohou být ke zvířatům krutí. Pachatelé zneužívání dětí mohou ublížit nebo zabít zvířata, aby vyděsili nebo potrestali dítě. Studie dále ukazují, že když rodiče nevykazují empatii (schopnost porozumět emocionálním zážitkům druhých a vztahovat se k nim) vůči svým dětem, mohou děti podobně neprojevovat empatii vůči zvířatům. Autor uzavírá přehled výzkumných potřeb v této oblasti. 236 reference

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.