seerumin kreatiniiniarvojen viitearvot sukupuolen, iän ja pituuden mukaan lapsilla, joilla on Downin oireyhtymä

seerumin kreatiniinin standardiarvot (s-Cr) terveillä lapsilla vaihtelevat iän ja sukupuolen mukaan. On kuitenkin epäselvää, esiintyykö S-Cr-tasojen vaihtelua Downin syndroomaa sairastavilla lapsilla, joilla on epätyypillinen kasvunopeus. Siksi pyrimme luomaan DS: lle erityiset s-Cr-vertailutasot ja vertaamaan niitä vallitseviin standarditasoihin. Tarkastelimme takautuvasti 984 lasta, joiden DS-ikä oli 3 kuukaudesta 18 vuoteen ja jotka kävivät lääkärikeskuksessamme. Potilaat, joilla oli S-Cr-tasoihin vaikuttavia sairauksia, suljettiin pois. Laskimme s-Cr: n vertailutasot sukupuolen, iän ja pituuden/pituuden mukaan potilastietojen avulla. Tutkimusta varten rekisteröitiin yhteensä 3765 tutkimusta 568 DS-lapsella. Iät ja S-Cr-tasot tutkittiin pojilla (y = 0, 032 x + 0, 20; r = 0, 868, p < 0, 0001) ja tytöillä (y = 0, 024 x + 0, 23; r = 0, 835, P < 0, 0001). >9-vuotiailla lapsilla S-Cr-tasot olivat huomattavasti korkeammat pojilla kuin tytöillä. 430: tä 2-8-vuotiasta DS-lasta tutkittiin 1867 kertaa. Pituus-ja S-Cr – tasot osoittivat huomattavan vahvan positiivisen korrelaation (R = 0, 670, p < 0, 001) regressioyhtälöllä y = 0, 37 x. kintilliset yhtälöt, jotka laskettiin s – Cr – tasoilla ja pituus/korkeus poikien (336 lasta, 2043 testiä, r = 0, 887) ja tyttöjen (232 lasta, 1722 testiä, r = 0, 805) osalta werey = – 6, 132×5 + 32, 78×4 – 67.86×3 + 68, 31×2-33, 14 x + 6, 41, ja Y = 0, 09542×5 + 1, 295×4-6, 401×3 + 10, 35×2-6, 746 x + 1, 772. Kaikki lasketut tulokset poikkesivat terveiden lasten standarditasoista.Päätelmä: Tässä tutkimuksessa vahvistettiin DS: ää sairastaville lapsille spesifiset s-Cr-viitetasot ja quintic-yhtälöt. Näistä viitetasoista olisi mahdollisesti hyötyä arvioitaessa S-Cr-tasoja ja munuaisten toimintaa tässä potilasryhmässä. Mitä tiedetään • * seerumin Kreatiniinitasot vaihtelevat iän ja sukupuolen mukaan lihasmassan mukaan. * Viiteseerumin kreatiniinitasoja ei ole vahvistettu erityisesti Downin oireyhtymää sairastavilla lapsilla, joiden kasvunopeus poikkeaa terveiden lasten kasvunopeudesta. Mitä uutta: * Seerumin kreatiniinitasot lapsilla Downin oireyhtymä osoitti eri liikeradat sukupuoli, ikä, ja pituus/korkeus verrattuna standarditasot terveillä lapsilla. * Tämä raportti spesifisistä seerumin kreatiniinipitoisuuksista Downin oireyhtymää sairastavilla lapsilla on hyödyllinen arvioitaessa näiden lasten munuaisten toimintaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.