Betydelsen av moraliska värden

om du har hört folk hävdar om (eller av bristen på!) god etik och värdesystem, sedan vad de harpa på är moraliskt värde. Moral definierar en handling för att vara bra eller dålig. Det är en term som har använts för att skilja mellan goda egenskaper och dåliga egenskaper. Denna förståelse av gott och ont gör att individen eller samhället inser nödvändigheten av de goda handlingar som ska följas för att upprätthålla sig själv och samhället. Därför kommer varje individ och samhälle med sin uppsättning etik och värderingar. Etik är en accepterad uppsättning moraliska principer som följs av ett samhälle eller en individ medan; värden visar personlig beteendestandard för vad som är värdefullt eller viktigt.

 betydelsen av moraliska värden

vad är betydelsen av moraliska värden i vårt liv? Uppsats och tal

betydelsen av moraliska värden

diskurser om moraliska värderingar och etik har haft en viktig position i många klassiska kanoniska skrifter av teoretiker. I driften av en stat eller till och med i det personliga livet ger ett starkt värdesystem fred och glädje. Utan något moraliskt värde har många teoretiker föreslagit att nationen kommer att leda sig till en anarkisk stat, där laglöshet och kaos kommer att regera högsta. Hur är det möjligt? Låt oss titta på ett exempel.

i ett samhälle där ett moraliskt värde finns, förstår och inser vi vikten av privat egendom och att bryta, överträda eller ta andras egendom är ett brott. Att stjäla är en moraliskt förkastlig handling, och vi i ett samhälle lär det regelbundet till våra barn. Barnen växer därför upp med det moraliska värdet att stjäla är en dålig handling och kommer därför inte att ta, inkräkta eller rycka ett föremål som tillhör någon annan. Du kan hävda att en strikt lag på plats bara kommer att förhindra att stjäla. Men så är inte alltid fallet. En strikt lag kommer förmodligen att få oss att avstå från att stjäla, men en moralisk indoktrinering kommer att lära oss att stjäla, ljuga eller ta andras egendom är en felaktig handling.

Läs också: vikten av att säga tack!

låt oss betona denna punkt ytterligare. Säg, du hittar en handväska som ligger på vägen, och du vet omedelbart för ett faktum att någon har förlorat det. En riktig moralisk individ kommer att försöka hitta namn och nummer på väskan ägaren att returnera den medan en negativ åtgärd kommer att vara att ficka den. Föreställ dig nu ett tillstånd där moral inte existerar och den som hittar ett föremål som ligger runt hävdar att det är hans och därmed hamnar du i ett tillstånd av anarki där din egendom inte är säker. Det moraliska värdet är således nödvändigt för att ge lagen en social närvaro snarare än bara en juridisk form.

dessutom gör moraliska värden inte bara oss laglydiga medborgare utan en god människa. Bra Samaritan hjälper sina grannar-den här lektionen har stor moralisk betydelse. Vi som en del av samhället måste hjälpa varandra och då kan vi bara be om hjälp i vår egen tid av nöd. Ett moraliskt värde lär oss värdena att vara ett bra medborgarskap och en gudmänniska.
hur fungerar moralisk utbildning?

det moraliska värdesystemet fungerar på grundval av att antyda att inte följa goda handlingar är förkastligt och sätter individen på skam för att vara moraliskt felaktig. Skuld är därför en viktig aspekt av moralisk utbildning eftersom det bara är skuldkänslan som kontrollerar en persons handlingar.
vilka är dessa moraliska värden?

  • ärlighet
  • medkänsla
  • Mod
  • blygsamhet
  • förlåtelse

moraliska grundvalar i ett samhälle och en individ är alltid baserade på dessa värden eller dygder sanning, medkänsla, mod, blygsamhet och förlåtelse. Dessa värden är fleråriga i något samhälle, bara deras mening och tillämpning kan förändras i något mått från ett samhälle till ett annat eller från en individ till en annan.

för ett samhälle kan polygami accepteras som en del av livet medan ett annat samhälle kommer att finna det moraliskt beklagligt. Med det moderna samhället förändras snabbt moral gamla värdesystem och förståelsen av nya värdesystem ofta inte ser öga mot öga, detta leder till en konflikt mellan de två. Äktenskapets helighet är av stor betydelse för det gamla värdesystemet medan det nya moderna samhället har skapat nya former av relation som ’leva i’ relation.

det moraliska värdet som definierades som en kunskapsbas för att skilja mellan god handling och dålig handling måste därför nu tas med en nypa salt. Över övergripande moraliska principer som inte har plats för anpassning måste ge plats för nya tankar. Det är inte nödvändigt för varje individ att utöva dessa tankar, men att acceptera dem är nödvändigt eftersom acceptans av de olika också är ett viktigt moraliskt värde för den nuvarande världen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.