Pålitelighetstest i SPSS ved Bruk Av Cronbach Alpha

Cronbach Alpha er en pålitelighetstest utført i SPSS for å måle den interne konsistensen, dvs. påliteligheten til måleinstrumentet (Spørreskjema). Det er mest brukt når spørreskjemaet er utviklet ved hjelp Av flere likert skala uttalelser og derfor å avgjøre om skalaen er pålitelig eller ikke.

Eksempel På Cronbach Alpha

en forsker utviklet et 9 spørsmål spørreskjema for å avgjøre hvor trygge folk føler seg på sitt arbeid. I tillegg var spørsmålene på 5-punkts Likert-Skalaen med svar som spenner fra «Sterkt enig «til»Sterkt uenig». For å avgjøre om spørreskjemaet kunne «pålitelig» måle latent variabel, dvs. følelse av sikkerhet, Ble Cronbach alpha test utført. Den akseptable pålitelighetsverdien er .6. Derfor hvis spørreskjemaets pålitelighet resultatet er mer enn .6 da blir spørreskjemaet ditt betraktet som «pålitelig».

hvordan forbedre påliteligheten (Cronbachs Alpha) (James, 2013)

Cronbach Alpha i SPSS

  • Trinn 1: På Menyen Klikker Du Analyser – > Skala – > Pålitelighetsanalyse (Figur 1).
Figur 1: Cronbach Alfa i SPSS
Figur 1: Cronbach Alfa I SPSS
  • Trinn 2: Neste Dialogboksen Pålitelighet åpnes som er vist nedenfor. Alle spørsmålene som skal kontrolleres For Pålitelighet, overføres til «Items box» (Figur 2)
Figur 2: Cronbach Alfa i SPSS
Figur 2: Cronbach Alfa I SPSS
  • Trinn 3: Neste Klikk på «Statistikk» som fører til en annen dialogboks. Her under» Descriptives for » sjekk Element, Skala og Skala Hvis Element Slettet. I Inter-Element Sjekk Korrelasjoner. Klikk På «Fortsett» og DERETTER » OK » For Å Kjøre testen (Figur 3).
Figur 3: Cronbach Alfa i SPSS
Figur 3: Cronbach Alfa I SPSS
Bruk 5E25A5EE63214 for å spare 5000 på 15001-20000 ord standard order of literature survey service.

Utdata og resultater

Tabell 1 nedenfor er Pålitelighetsstatistikktabellen som gir verdien For Cronbach alpha som i dette tilfellet er .805 og gjenspeiler den høye påliteligheten til måleinstrumentet. Videre indikerer det et høyt nivå av intern konsistens med hensyn til den spesifikke prøven.

17-4

Tabell 2″ Item Total Statistics » presenterer resultatene For Cronbach Alpha hvis Elementet Slettes. Det er Måling Av Pålitelighet for å bestemme «Elementet» som når slettet vil forbedre måleinstrumentets generelle pålitelighet.

Tabell 2: Artikkel Total Statistikk
Tabell 2: Artikkel Total Statistikk

i tabell 2 viser punktstatistikken den statement-wise effektiviteten til en konstruksjon. Det er viktig å vite om alle uttalelser effektivt måler en faktor. Derfor måles punktvis statistikk. Tabellen over viser at den laveste korrigerte statistikken er For Qu8 som er 0.128 som kan ha bidratt til å redusere den generelle påliteligheten. ‘Cronbach alpha value if item deleted’ score på 0,823 viser videre dette. Den generelle regelen er at hvis en setning som har ‘Cronbach alpha value if item deleted’ mer enn den eksisterende Totale Cronbach alpha-verdien, bør den elimineres. Dermed er Dette en effektiv måte å forbedre Cronbachs alfa-verdi på pålitelighet.

  1. James, G. (2013, 5. Juli). Hvordan forbedre påliteligheten (Cronbachs Alpha). Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=xVl6Fg2A9GA
  • Forfatter
  • Siste Innlegg
Partner På Project Guru
Priya Er en master i bedriftsøkonomi med hovedfag i markedsføring og finans. Hun er flytende med datamodellering, tidsserieanalyse, ulike regresjonsmodeller, prognoser og tolkning av dataene. Hun har bistått datavitenskapere, bedrifter, forskere innen finans, bank, økonomi og markedsføring.

Siste innlegg Av Priya Chetty (se alle)
  • Muligheter for online shopping selskaper I Indiske landlige markeder-desember 23, 2021
  • hvordan understreke avhandlingen innledning kapittel fra resten av kapitlene? – 16 desember 2021
  • ulike typer litteratur gjennomgang teknikker fulgt i en avhandling forskning-desember 15, 2021

analyser MED SPSS, dataanalyse og konklusjon, andre tester spss

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.