merværdiafgift (moms)

nedenfor giver vi en kort forklaring på beregningen af momsafgiften på dine ordrer. MOMSTARIFFEN lægges til produktprisen eksklusive moms.

prisen eksklusiv moms kan konverteres til prisen inklusive moms ved at anvende følgende formel.

Beregningsregel: (beløb eksklusiv moms) * (100 + MOMSPROCENT som tal) / 100 = beløb inklusive moms.
eksempel: pris eksklusiv moms = 50; MOMSTARIF = 21%
(beløb eksklusiv moms) * (100 + MOMSPROCENT som tal) / 100 = beløb inklusive moms
€50 * (100 + 21) / 100 = €60.50 inklusive moms

prisen inklusive moms kan konverteres til prisen eksklusiv moms ved at anvende følgende formel.
Beregningsregel: (pris inklusive moms ) / ((100 + MOMSPROCENT som et tal) * 100) = Pris eksklusiv moms
eksempel: pris inklusive moms = larg 60,50
MOMSTARIF = 21%
(pris inklusive moms) / ((100 + MOMSPROCENT som et tal)* 100) = Pris eksklusiv moms
larg 60.50 / ((100 + 21)* 100) = €50 eksklusiv moms

hvis du angiver en inkluderende pris i produktstyring, afhænger den MOMSPROCENT, der bruges til at beregne den eksklusive pris, af standardlandet på netbutikken.

standardlandet bestemmes ud fra følgende kriterier:
* der er kun 1 land i områdestyring
* landet for indstillingen `standard valgt land i indkøbskurv` findes i områdestyring
* landet under Indstillinger > generelle data
* det land, der er angivet med kontoen

den eksklusive pris beregnes derefter for dette land og den angivne sats.
denne eksklusive pris vil blive brugt som grundlag for at beregne den nye inkluderende pris, hvis det er nødvendigt.

indstillinger

indstillinger vedrørende moms kan findes forskellige steder i CCV Shop-miljøet. En oversigt er angivet nedenfor.

beløb inklusive moms

du kan finde denne indstilling på:” startpunkt > min netbutik > indstillinger > generelt > generelle Netbutikindstillinger ” (se figur 1).

forsendelsesomkostninger inklusive moms

den hollandske skatte-og toldadministration har krævet, at virksomheder opkræver moms på deres forsendelsesomkostninger siden 2017. Det betyder, at Porto, der opkræves ved levering af varer, skal medregnes i beskatningsgrundlaget. Den samme MOMSTARIF gælder som for varer.

Bemærk: Hvis du tilbyder produkter, der er underlagt forskellige momssatser, gælder den højeste MOMSTARIF for forsendelsesomkostningerne.

for at realisere dette skal indstillingen ved “startpunkt > min netbutik > indstillinger > forsendelsesomkostninger & Logistik > forsendelsesindstillinger” indstilles til ‘Ja’.

Vis moms

du kan finde denne indstilling på: “startpunkt > min netbutik > indstillinger > layout > layout” (Se figur 2)

du bør kun indstille denne indstilling til ‘nej’, hvis du ikke ønsker at vise momsgebyret i din netbutik.

Landeoversigt

i landeoversigten kan du for hvert område angive, om der skal opkræves moms, og/eller om momsen skal tilbageføres. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet ‘Salg af produkter uden for Nederlandene’ (se figur 3).

du kan finde den relevante indstilling på “startpunkt > min netbutik > indstillinger > Logistik > land og Områdestyring”

produktstyring

du kan angive den MOMSTARIF, der gælder for hvert enkelt produkt (se figur 4). Se også: Moms Tarrifs-Academy (zendesk.com)
mceclip4.png

du kan finde denne indstilling på: startpunkt > Mine produkter > produktstyring > Rediger produkter

salg af produkter inklusive moms

hvis du sælger til forbrugere, skal du medtage moms i de priser, der vises i din netbutik. For at opnå dette skal følgende indstillinger defineres som angivet:
“Vis altid priser med inkl. moms”

“startpunkt > min netbutik > indstillinger > generelt > generelle Netbutikindstillinger” (se figur 5)

(‘forsendelsesomkostninger inklusive moms ‘indstillet til’ Ja’)

“udgangspunkt > min netbutik > indstillinger > forsendelsesomkostninger & Logistik > forsendelsesindstillinger” (se figur 6)

Vælg den relevante MOMSTARIF for hvert produkt.

gå til “startpunkt > produktstyring> Administrer Produkter > Opret eller skift produkt “(se figur 7)
mceclip4.png

salg af produkter uden moms

du kan også vælge at vise priser uden moms i din netbutik (f.eks. hvis du kun leverer produkter fra virksomhed til virksomhed). I indkøbskurven vises den samlede pris inklusive moms.

for at vise priser uden moms i din netbutik skal følgende indstillinger defineres som angivet:
Vis altid priser eksklusiv moms.
Vis altid priser både inklusiv og eksklusiv moms.

“udgangspunkt >” min netbutik > indstillinger > generelt > generelle Netbutikindstillinger” (se figur 8)

(‘forsendelsesomkostninger inklusive moms ‘indstillet til’ Ja’)

“udgangspunkt > min netbutik > indstillinger > forsendelsesomkostninger & Logistik > forsendelsesindstillinger” (se figur 9)

salg af produkter uden angivelse af moms

hvis du ikke ønsker at angive momsafgifter i din netbutik, kan du skjule alle momsreferencer. Dette betyder, at de viste beløb ikke inkluderer henvisninger til moms, der er inkluderet eller ekskluderet. For at opnå dette skal du vælge indstillingen: Vis altid priser eksklusiv moms
“udgangspunkt > min netbutik > indstillinger > layout > layout” (Se figur 9)


mceclip6.png
salg af produkter, der ikke er momspligtige

hvis du sælger produkter, der ikke er momspligtige (f.eks. brugte produkter), skal du gøre dette klart i din netbutik. MOMSTARIFFEN skal fastsættes til 0% for hvert produkt. I indkøbskurvafsnittet afspejles dette i, at der ikke skal betales moms.
(‘forsendelsesomkostninger inklusive moms ‘indstillet til’Ja’)

“udgangspunkt > min netbutik > indstillinger > forsendelsesomkostninger & Logistik > forsendelsesindstillinger”(se figur 10)

“Vis altid priser eksklusiv moms”

” udgangspunkt > min netbutik > indstillinger > layout > layout” (Se figur 11)

mceclip7.png
salg af produkter, der ikke er momspligtige uden for Holland

hvis du sælger produkter, der ikke er momspligtige uden for Holland, skal indstillingerne defineres som følger. I den nederste del af landeoversigten kan du se, at der opkræves moms i Holland. Der skal ikke betales moms for ordrer modtaget fra Belgien, Tyskland og Belgien.
(‘Vis altid priser med inkl. moms’)

“udgangspunkt > min netbutik > indstillinger > layout > layout” (Se figur 12)
(‘forsendelsesomkostninger inklusive moms ‘indstillet til’ Ja’)

“udgangspunkt > min netbutik > indstillinger > forsendelsesomkostninger & Logistik > forsendelsesindstillinger” (se figur 13)

“startpunkt > min netbutik > indstillinger > forsendelsesomkostninger & Logistik > land og områdestyring” (se figur 14)

salg af produkter uden for Danmark og omvendt opkrævning af moms for erhvervskunder
hvis du vil tilbageføre moms for forretningsordrer modtaget uden for Holland, skal indstillingerne defineres som følger.
(‘Vis altid priser med inkl. moms)

” udgangspunkt > min netbutik > indstillinger > layout > layout” (Se figur 15)

(‘forsendelsesomkostninger inklusive moms ‘indstillet til’Ja’)

“udgangspunkt > min netbutik > indstillinger > forsendelsesomkostninger & Logistik > forsendelsesindstillinger (se figur 16)”

i eksemplet nedenfor er momsen for erhvervskunder omvendt opkrævet for lande i Område 2. Til dette formål er det vigtigt at anmode om et momsnummer under bestillingsprocessen. Du skal selv foretage en check for at afgøre, om MOMSNUMMERET er gyldigt. Du kan gøre dette på: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

“startpunkt > min netbutik > indstillinger > forsendelsesomkostninger & Logistik > land og Områdestyring” (se figur 17)

priser både inklusive og ekskl. udstilling.

hvis du vil vise priser både inklusiv og eksklusiv, vælger du følgende indstilling. Priserne i backend behandles som eksklusive priser, og de inkluderende priser, der vises til forbrugeren, beregnes ved hjælp af den indstillede momssats for produktet. En ordre, der foretages, betragtes også som en eksklusiv MOMSORDRE.

for at logge ind inklusive efter at have logget ind eksklusive
når du vil gøre en forskel i at vise moms ved hjælp af et login. Vælg denne indstilling.

når en forbruger ikke er logget ind, er priserne inkluderet. Backend-priserne er eksklusive, og de inkluderende priser beregnes i henhold til den indstillede momssats for produktet.

en ordre, der foretages, foretages inklusive eller ekskl.moms. Det afhænger af, om forbrugeren er logget ind ja eller nej.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.