daň z přidané hodnoty (DPH)

níže uvádíme stručné vysvětlení výpočtu DPH u vašich objednávek. K ceně produktu se připočítává sazba DPH bez DPH.

cenu bez DPH lze převést na cenu včetně DPH pomocí následujícího vzorce.

pravidlo výpočtu: (částka bez DPH) * (100 + procento DPH jako číslo) / 100 = Částka včetně DPH.
příklad: Cena bez DPH = 50 €; Sazba DPH = 21%
(částka bez DPH) * (100 + procento DPH jako číslo) / 100 = Částka včetně DPH
€50 * (100 + 21) / 100 = €60.50 včetně DPH

cenu včetně DPH lze převést na cenu bez DPH pomocí následujícího vzorce.
pravidlo výpočtu: (cena včetně DPH) / ((100 + procento DPH jako číslo) * 100) = Cena bez DPH
příklad: cena včetně DPH = 60,50 €
sazba DPH = 21%
(cena včetně DPH) / ((100 + procento DPH jako číslo) * 100) = Cena bez DPH
60€.50 / ((100 + 21)* 100) = €50 bez DPH

pokud zadáte inkluzivní cenu ve správě produktů, procento DPH, které se používá k výpočtu exkluzivní ceny, závisí na výchozí zemi internetového obchodu.

výchozí země je určena na základě následujících kritérií:
* ve správě zón je pouze 1 Země
* země nastavení „Výchozí vybraná země v nákupním košíku“ existuje ve správě zón
* země pod nastavením > obecné údaje
* země zadaná s účtem

exkluzivní cena se pak vypočítá pro tuto zemi a zadanou sazbu.
tato exkluzivní cena bude v případě potřeby použita jako základ pro výpočet nové inkluzivní ceny.

nastavení

nastavení týkající se DPH lze nalézt na různých místech v prostředí CCV Shop. Přehled je uveden níže.

částky včetně DPH

toto nastavení naleznete na adrese: „výchozí bod > můj internetový obchod > nastavení > Obecné > Obecné nastavení webového obchodu“ (viz Obrázek 1).

náklady na dopravu včetně DPH

nizozemská Daňová a celní správa požaduje, aby podniky od roku 2017 účtovaly DPH ze svých přepravních nákladů. To znamená, že poštovné účtované při dodání zboží musí být zahrnuto do základu daně. Platí stejná sazba DPH jako u zboží.

Poznámka: Pokud nabízíte produkty podléhající různým sazbám DPH, bude se na náklady na dopravu vztahovat nejvyšší sazba DPH.

Chcete-li si to uvědomit, musí být nastavení v „počátečním bodě > můj webový obchod > nastavení > náklady na dopravu & Logistika > nastavení přepravy“ nastaveno na „Ano“.

Zobrazit DPH

toto nastavení naleznete na adrese: „výchozí bod > můj internetový obchod > nastavení > rozložení > rozložení“ (viz Obrázek 2)

toto nastavení byste měli nastavit pouze na „Ne“, pokud si nepřejete Zobrazit poplatek za DPH ve svém internetovém obchodě.

přehled zemí

v přehledu zemí můžete pro každou zónu uvést, zda musí být DPH účtována či nikoli a / nebo zda musí být DPH účtována zpětně. Více informací naleznete v části „prodej výrobků mimo Nizozemsko“ (viz obrázek 3).

příslušné nastavení najdete na „výchozí bod > můj internetový obchod > nastavení > Logistika > Správa zemí a zón“

Správa produktů

můžete zadat sazbu DPH platnou pro každý jednotlivý produkt (viz obrázek 4). Vidět: VAT Tarrifs-Academy (zendesk.com)
mceclip4.png

toto nastavení najdete na adrese: výchozí bod > Moje produkty > Správa produktů > upravit produkty

prodej produktů včetně DPH

pokud prodáváte spotřebitelům, budete chtít zahrnout DPH do cen zobrazených ve vašem internetovém obchodě. K dosažení tohoto cíle musí být definována následující nastavení:
„vždy zobrazit ceny s DPH“

„výchozí bod > můj internetový obchod > nastavení > Obecné > Obecné nastavení webového obchodu“ (viz obrázek 5)

(‚náklady na dopravu včetně DPH‘ nastaveno na ‚Ano‘)

„výchozí bod > můj internetový obchod > nastavení > náklady na dopravu & Logistika > nastavení dopravy“ (viz obrázek 6)

vyberte příslušný tarif DPH pro každý produkt.

přejděte na „výchozí bod > Správa produktů> Správa produktů > vytvoření nebo změna produktu“ (viz Obrázek 7)
mceclip4.png

prodej produktů bez DPH

můžete také chtít zobrazit ceny bez DPH ve vašem internetovém obchodě (například pokud dodáváte pouze produkty business-to-business). V nákupním košíku bude uvedena celková cena včetně DPH.

Chcete-li zobrazit ceny bez DPH ve vašem internetovém obchodě, musí být definováno následující nastavení:
vždy uvádějte ceny bez DPH.
vždy uvádějte ceny včetně i bez DPH.

„výchozí bod >“ můj internetový obchod > nastavení > Obecné > Obecné nastavení webového obchodu“ (viz Obrázek 8)

(‚náklady na dopravu včetně DPH‘ nastaveno na ‚Ano‘)

„výchozí bod > můj internetový obchod > nastavení > náklady na dopravu & Logistika > nastavení dopravy“ (viz obrázek 9)

prodej produktů bez uvedení DPH

pokud nechcete ve svém internetovém obchodě specifikovat poplatky za DPH, můžete skrýt všechny odkazy na DPH. To znamená, že zobrazené částky nebudou obsahovat žádné odkazy na zahrnutí nebo vyloučení DPH. Chcete-li toho dosáhnout, musíte zvolit možnost: Vždy zobrazit ceny bez DPH
„výchozí bod > můj webový obchod > nastavení > Lay-out > Lay-out“ (viz obrázek 9)


mceclip6.png
prodej produktů nepodléhajících DPH

pokud prodáváte produkty, které nepodléhají DPH (například použité výrobky), musíte to ve svém internetovém obchodě objasnit. Sazba DPH musí být stanovena na 0% pro každý produkt. V sekci nákupní košík se to projeví tím, že se neplatí DPH.
(‚náklady na dopravu včetně DPH‘ nastavena na ‚Ano‘)

„výchozí bod > můj internetový obchod > nastavení > náklady na dopravu & Logistika > nastavení dopravy“ (viz obrázek 10)

„Vždy zobrazit ceny bez DPH“

„výchozí bod > můj internetový obchod > nastavení > Lay-out > Lay-out“ (viz obrázek 11)

mceclip7.png
prodej produktů nepodléhajících DPH mimo Nizozemsko

pokud prodáváte produkty nepodléhající DPH mimo Nizozemsko, musí být nastavení definováno následovně. V dolní části přehledu zemí vidíte, že DPH je účtována v Nizozemsku. Za objednávky obdržené z Belgie, Německa a Lucemburska se neplatí DPH.
(‚vždy zobrazit ceny s DPH‘)

„výchozí bod > můj internetový obchod > nastavení > Lay-out > Lay-out“ (viz Obrázek 12)
(‚náklady na dopravu včetně DPH‘ nastaveno na ‚Ano‘)

„výchozí bod > můj internetový obchod > nastavení > náklady na dopravu & Logistika > nastavení dopravy“ (viz obrázek 13)

„výchozí bod > můj internetový obchod > nastavení > náklady na dopravu & logistika > Správa zemí a zón“ (viz Obrázek 14)

prodej výrobků mimo Nizozemsko a reverse-charging DPH pro firemní zákazníky
pokud chcete reverse-charge DPH pro obchodní objednávky přijaté mimo Nizozemsko, nastavení musí být definováno následovně.
(‚vždy zobrazit ceny s DPH)

„výchozí bod > můj internetový obchod > nastavení > Lay-out > Lay-out“ (viz obrázek 15)

(‚náklady na dopravu včetně DPH‘ nastaveno na ‚Ano‘)

„výchozí bod > můj internetový obchod > nastavení > náklady na dopravu & Logistika > nastavení dopravy (viz obrázek 16)“

v následujícím příkladu je DPH pro firemní zákazníky zpětně účtována pro země v zóně 2. Za tímto účelem je důležité požádat o číslo DPH během procesu objednávání. Vy sami musíte provést kontrolu, abyste zjistili, zda je číslo DPH platné. Můžete to udělat na: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

„výchozí bod > můj internetový obchod > nastavení > náklady na dopravu & logistika > Správa zemí a zón“ (viz obrázek 17)

ceny včetně i bez show.

Chcete-li zobrazit ceny inkluzivní i exkluzivní, zvolte následující nastavení. Ceny v backendu jsou považovány za bez ceny a ceny inkluzivní uvedené spotřebiteli jsou vypočteny pomocí stanovené sazby DPH pro produkt. Objednávka, která je provedena, bude také považována za výhradní objednávku DPH.

pro přihlášení včetně po přihlášení s výjimkou
, pokud chcete změnit zobrazení DPH pomocí přihlašovacího jména. Vyberte tuto možnost.

pokud spotřebitel není přihlášen, ceny jsou zahrnuty. Backendové ceny jsou exkluzivní a inkluzivní ceny se počítají podle stanovené sazby DPH pro produkt.

objednávka je provedena včetně DPH nebo bez DPH. Záleží na tom, zda je spotřebitel přihlášen ano nebo ne.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.